Exekúcia a predaj nehnuteľnosti

„Ak je čas to najcennejšie, čo človek má, potom je plytvanie časom tým najväčším rozhadzovaním.“ 

—  Benjamin Franklin

Exekúcia a predaj nehnuteľnosti. Čas beží a exekúcia rastie

Exekúcie na Slovensku stále pribúdajú a dlžníkov je čoraz viac. Najlepší spôsob ako sa nedostať do dlhov, je riešiť svoje problémy so splácaním ešte skôr, než vôbec vzniknú.

Ak sa dostanete do exekúcie, stratíte viac ako len svoj domov! Vaše meno, to najcennejšie čo máte, bude poškvrnené a objaví sa v Centrálnom registri exekúcií. Všetky banky a úverové spoločnosti budú o tom informované. V dôsledku toho bude váš úverový rating negatívne vnímaný. Iba málo poskytovateľov úverov by chcelo požičať niekomu, kto bol v minulosti v exekúcii. Už nikdy nebudete pre banku vhodný klient na poskytnutie ďalšieho úveru. Vy a vaša rodina sa budete musieť presťahovať a nájsť si iné ubytovanie. „Stratíte bezpečie domova, v ktorm ste bývali. S ďalším nárastom splátok je vo vašom najlepšom záujme, aby ste urobili všetko potrebné na to, aby ste exkúcii predišli čo najskôr.“

Exekúcia vám hrozí najmä vtedy, ak dlhujete určitú sumu peňazí, ktorú nie ste schopný alebo ochotný splácať veriteľovi. Po niekoľkých upozorneniach veriteľ zvyčajne podá návrh exekútorovi na začatie exekúcie, kde sa to všetko začína. Nasleduje žiadosť exekútora na začatie exekúcie, ktorá spolu s exekučným titulom putuje na príslušný súd. Sudca na základe potrebných dokumentov rozhodne o začatí, alebo naopak zastavení exekúcie. V prípade, že súd vydá povolenie na exekúciu, príde vám oznámenie o začatí exekučného konania. Informáciu o prebiehajúcom exekučnom konaní dostávate ako posledný.

Po prijatí tohto oznámenia plynie lehota 14 dní, počas ktorej môžete dlžnú čiastku uhradiť, podať námietku voči začatiu exekúcie, alebo sa pokúsiť dohodnúť na splátkovom kalendári. Ak z nejakého dôvodu toto upovedomenie neprevezmete, alebo nepripisujete mu dôraz, po uplynutí 14 dní sa začína samotná exekúcia. Ale nemusí to tak byť! Nedovoľte, aby ste sa dostali až do tejto fázy! Dobrou správou je, že vám môžeme kedykoľvek pomôcť zastaviť exekučné konanie. Ak súhlasíte, že predáte svoju nehnuteľnosť jednému z našich kupujúcich, ktorí disponujú hotovosťou. Predaj potom môže byť ukončený do 28 dní.

Aké máte možnosti predaja nehnuteľnosti?

HELPREAL

1 mesiac

Realitná kancelária

6-9 mesiacov